PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ

EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE

Autoritatea Contractantă: AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Guvernul Romaniei
Uniunea Europeana
AFIR

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR):

MODERNIZARE FERMĂ POMICOLĂ GREEN BINOMINAL

Beneficiar: S.C. GREEN BINOMINAL S.R.L.

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 306.484 Euro
din care, finanțare publică prin PNDR: 153.242 Euro
cofinanțarea privată a beneficiarului: 153.242 Euro

Demarare: 30.12.2020
Finalizare: 29.12.2022

https://www.afir.info/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_ro

Afine proaspete din Maramureș

Ferma de afine Green Binominal